W koszyku: 0 produkty(ów)
Do zapłaty: 0.00 zł
Strona główna  » 

Regulamin

Regulamin

Szanowni Państwo,

 

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z:

 

- zawarciem i realizacją umowy, zamówień

 

- wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych,

 

- tworzeniem zestawień i analiz,

 

- weryfikacja wiarygodności płatniczej,

 

- wsparcia obsługi.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie umowy oraz wypełnienie jej warunków nie byłoby możliwe.

 

Informujemy Państwa, iż od 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez PHU Sema Anna Dobosz:

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU Sema Anna Dobosz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/25, 42-200 Częstochowa

 

2) Kontakt e-mail do Inspektora ochrony danych: biuro@semagastro.pl

 

3) Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

 

4) Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmioty uzyskały dostęp tylko do danych, które są konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

 

5) Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy z PHU Sema Anna Dobosz wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

 

Firma PHU Sema Anna Dobosz informuje o uprawnieniach przysługujących Państwu na podstawie w/w Rozporządzenia, a w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia ich ze zbioru. Mogą Państwo skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

WARUNKI OGÓLNE

 • Sklep internetowy firmy SEMAGASTRO prowadzi sprzedaż towarów na rzecz klientów (dalej mogących zamiennie występować pod nazwą Zamawiający) będących osobami fizycznymi lub prawnymi  , które nabywają je w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży dla klientów objętych ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku Dz.U.Nr.141).
 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
 • Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub PARAGON
 • W przypadku błędu co do części danych zamieszczonych na fakturze VAT, prosimy o przysłanie do nas noty korygującej. W przypadku danych podanych jako błędne w całości (niewłaściwy nabywca) prosimy o pisemny wniosek w tej sprawie, który należy przysłać do nas pocztą, e-mailem w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury. Wniosek musi zawierać numer faktury, dane, które zdaniem Zamawiającego są niewłaściwie podane oraz wskazanie właściwych danych. Na tej podstawie Sprzedający wystawi korektę błędnie wystawionej faktury.
 • Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
 • Ceny podane w sklepie nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
 • Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.semagastro.pl (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres  biuro@semagastro.pl , telefonicznie: 502 378 646
 • Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia listem poleconym na adres firmy SEMAGASTRO.
 • Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, i akceptuje jego postanowienia.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę SEMAGASTRO na stronach sklepu internetowego.
 • W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Zamawiający otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla Zamawiającego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację prawidłowości złożonego zamówienia.
 • Po otrzymaniu zamówienia przedstawiciel sklepu potwierdzi je telefonicznie.
 • Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu (mimo przynajmniej 2 prób telefonicznych i jednej drogą e-mailową).
 • Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między SEMAGASTRO, a Zamawiającym jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje również uzgodniona konkretna data wysyłki towaru).
 • Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi około 3-14 dni roboczych. W przypadku zaistnienia braków magazynowych oraz zamawiania towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Zamawiający jest każdorazowo informowany.
 • SEMAGASTRO zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu dostaw, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
 • Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • Wniesienie i montaż zamówionego towaru (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń) jest po stronie Zamawiającego.
 • W przypadku formy płatności "przedpłata przed wysyłką towaru" na wpłatę określonej na fakturze pro-forma kwoty firma SEMAGASTRO oczekuje do 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu z przedstawicielem firmy SEMAGASTRO.
 • Towary wykonywane na indywidualne zamówienie klienta wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 40% wartości przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wartość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.

KOSZTY TRANSPORTU

 • W przypadku zamówień o wartości powyżej 1500 zł brutto koszty transportu ponosi SEMAGASTRO i nie są one doliczane do zamówienia (z wyłączeniem urządzeń wielkogabarytowych, gdzie stawka liczona jest indywidualnie).
 • Zamawiający pokrywa (kurier) koszt transportu 19.00 zł brutto przy zamówieniach o wartości poniżej 1500 zł brutto i opłaconych przelewem. Przy płatności za pobraniem koszt transportu dla zamówień o wartości poniżej 1500 zł brutto wynosi 22.00 zł brutto (z wyłączeniem urządzeń wielkogabarytowych, gdzie stawka liczona jest indywidualnie). NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM URZĄDZEŃ GABARYTOWYCH!
 • W przypadku wielkogabarytowych urządzeń typu: zmywarki, piece, kuchnie, szafy chłodnicze, witryny cukiernicze, lady chłodnicze, pralki, suszarki, meble ze stali nierdzewnej itp. koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi urządzenia i adresu dostawy Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze:
  47105011421000002227471568 (ING Bank Śląski S.A.)
 • Numer konta właściwy do dokonania wpłaty podany zostanie również w korespondencji (e-mail) przesłanej w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia.
 • Podstawą do dokonania wpłaty jest przesłane potwierdzenie.
 • Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek sklepu.
 • Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.
 • Wpłata przed telefonicznym potwierdzeniem dostępności ze strony sklepu, a w przypadku braku towaru, zostanie zwrócona Zamawiającemu

TERMINY PŁATNOŚCI

 • Instytucje państwowe: przelew 7-14 dni od daty wystawienia faktury,
 • Firmy prywatne: przedpłata 100% przed wysyłką towaru (wymagane zawsze  przy pierwszej transakcji, przy kolejnych zamówieniach ustalane są indywidualne warunki).

GWARANCJE I REKLAMACJE

 • Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.
 • Standardowa gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty wydania towaru .
 • Gwarancja może być wydłużona do ponad 12 miesięcy - zgodnie z gwarancją producenta udzielaną na dany towar (stosowna adnotacja zamieszczona jest w książce gwarancyjnej lub na stronie internetowej sklepu przy opisie towaru).
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (w tym koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).
 • W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres firmy Dora Astro, gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.
 • Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru lub wewnątrz opakowania.
 • W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się z firmą SEMAGASTRO. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 • Firma SEMAGASTRO nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
 • Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i niezwłocznie zgłosić ten fakt firmie SEMAGASTRO. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie.
 • Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają.
 • Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie praw konsumentów (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z31.03.2000 r.), przysługuje Państwu prawo do zwrotu kompletnego i nienoszącego śladów użytkowania produktu w terminie 10 dni od daty jego otrzymania.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest posiadanie przez Klienta oryginalnego opakowania oraz dokumentów otrzymanych po zakupie produktu. Wszelkie koszty związane ze zwrotem lub wymianą towaru ponosi Nabywca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Częstochowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.PROMOCJE
Katalog promocyjny

NOWY KATALOG!

 


Napisz do nas, wyślemy Tobie KATALOG + cennik


Kontakt

 


Sklep gastronomiczny Semagastro

ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/25
42-200 Częstochowa

 

 

DZIAŁ HANDLOWY

tel. 502 378 646

e-mail: biuro@semagastro.pl

 

SERWIS
tel. 507 199 419
e-mail: serwis@semagastro.pl

 

 

Hurtownia gastronomiczna